Anglisztika
alapképzés
(amerikanisztika szakirány)

Tájékoztató

Tanegységlista

Tanegységek leírása

Szakirányválasztás


Képzések

 

Az Amerikanisztika Tanszék a diszciplináris

amerikanisztika MA képzésben, az angoltanári

képesítést nyújtó MA képzésben, az Anglisztika

BA alapszakon (főként amerikanisztika szakirányon),

illetve az angol nyelv és kultúra tanára képzésben mind

az alapozó, mind a törzsképzési szakaszban oktat

tantárgyakat.

 

Az alapozó képzésben általános jellegű kurzusokat, a

törzsképzési szakaszban általános és speciális kurzusokat

egyaránt kínál a nyelvfejlesztés területén, továbbá irodalom,

kultúra és történelem tudományterületeken.

 

A Tanszék képzésszervezési és képzés fejlesztési

feladatokat is ellát. Ennek eredményeképpen 2008-ban

sikeres pályázatot nyújtottunk be az Amerikanisztika

diszciplináris MA program akkreditálására, amelynek

oktatása 2009 szeptemberében indult.

 

EKF - Amerikanisztika Tanszék
3300-Eger, Egészségház u. 4., tel.: 36/520-460, e-mail: ami@ektf.hu