Amerikanisztika mesterszak

tanegységeinek leírása

 

Alapozó ismeretek
A tanegység kódja A tanegység neve Ajánlott félév
NMB_AM100K5
Amerikai irodalom és kultúra: szerzői portrék és mérföldkövek 1
NMB_AM101G5 Irodalomelmélet: Amerikai kritikaelmélet és irodalmi forma 1
NMB_AM102G5 Az amerikai angol nyelv változásai a történelmi folyamatok tükrében 1
NMB_AM103K5 Az amerikai kultúra és társadalom kronológiai, etnikai és regionális megközelítésben 1
NMB_AM104G5 Az amerikanisztika tudománya és kutatásmódszertana 1
 
Szakmai törzsanyag
NMB_AM105G5 Kultúraelméletek és indián politika 2
NMB_AM106G5 Nagy publicisták 2
NMB_AM107G5 Mai amerikai angol dialektusok 2
 
Differenciált szakmai anyag
NMB_AM109G5 A nemzeti romantika az Egyesült Államokban 2
NMB_AM110G5 Nathaniel Hawthorne és az amerikai gótika 2
NMB_AM111G5 A puritanizmus Új Angliában 2
NMB_AM112G5 A gyarmati társadalom fejlődése 1492-1607 2
NMB_AM113G5 William Faulkner élete és művészete 3
NMB_AM114G5 Toni Morrison élete és művészete 3
NMB_AM201G5 Bűn és bűnhődés: bűnelkövetők és áldozatok ábrázolása a 20. századi amerikai regényben 3
NMB_AM116G5 Amerikai kaleidoszkóp? Vulkán, Mozaik vagy Foltos Takaró? - a faj, etnicitás és multikulturalizmus elméleti megközelítései az USA.-ban 3
NMB_AM117G5 A bőrszín korlátain túl 3
NMB_AM118G5 A nő szerepe az amerikai történelemben és kultúrában 1. (1607-1920) 3
NMB_AM120G5 Bevezetés az amerikai-kanadai összehasonlító tanulmányokba: történeti és geopolitikai megközelítés 3
NMB_AM121G5 Amerikai-kanadai komparatív tanulmányok: a mai szociokulturális összefüggések 3
NMB_AM122G5 Az Egyesült Államok alkotmánytörténete 4
NMB_AM123G5 A polgárjogi mozgalom 4
NMB_AM124G5 Amerikai kultúrtörténeti tendenciák és törésvonalak 4
NMB_AM125G5 A mai amerikai kultúra főbb tendenciái 4
NMB_AM126G5 Marginális és parallel kultúrák a mai USA-ban 4
NMB_AM127G5 Az amerikai városok kultúrtörténete 4
NMB_AM128G5 Közös és eltérő szociokulturális értékek a mai Kanadában és Amerikában 4
NMB_AM129G5 Kanadai és amerikai értékek kritikai megközelítései 4
NMB_AM130G5 Amerikai álom az amerikai drámában 4
NMB_AM131G5 Feminista dráma az Egyesült Államokban 4
NMB_AM132G5 Modern amerikai dráma 4
NMB_AM133G5 Amerikai színház 4
   
Szabadon választható tárgyak
NMB_AM134G5 Fordítás az amerikai irodalomban  
NMB_AM135G5 Amerikai és nemzetközi posztmodernizmus  
NMB_AM136G5 Amerikai önéletrajzok és önéletrajzi jellegű írások  
NMB_AM137G5 Historiografikus metafikció a XX. sz. második felének amerikai és kanadai irodalmában  
NMB_AM138G5 Az Amerikai Álom megkérdőjelezése az USA irodalmában  
NMB_AM139G5 Alakváltók: hibriditás és etnikai identitásváltás a közelmúlt észak-amerikai irodalmában és filmjeiben  
NMB_AM202G5 Az amerikai külpolitikai gondolkodás története  
   
Diplomamunka
NMB_AM351A0 Szakdolgozati szeminárium 1. 3
NMB_AM352A0 Szakdolgozati szeminárium 2. 4
NMB_AM143G5 Diplomamunka-írás 1. 3
NMB_AM144G5 Diplomamunka-írás 2. 4
  Diplomamunka-védés (10 kredit)  
 
Amerikai üzleti kommunikáció specializáció
NBG_GI805K3 Alapozó gazdaságtan 3
NBG_GI817K4 Marketing 3
NBG_GA127G4 Marketingmenedzsment 3
NBG_GI832K4 Stratégiai tervezés 4
NBG_GI877K3 Üzleti etikett, protokoll 4

 

 

 

EKF - Amerikanisztika Tanszék
3300-Eger, Egészségház u. 4., tel.: 36/520-460, e-mail: ami@ektf.hu