Etnikai és kisebbségi kultúrák az

Egyesült Államokban

 

NBB_AN188G2 - szeminárium

Tematika (.pdf)

1. szeminárium anyaga

2. szeminárium anyaga

 

 

NBB_AN187K1 - előadás

Az előadás anyaga

 

 

 

EKF - Amerikanisztika Tanszék
3300-Eger, Egészségház u. 4., tel.: 36/520-460, e-mail: ami@ektf.hu